Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Więcej informacji Zgadzam się

Aktualności

2022-01-27
Anna Osowska - Rembecka - członkini Kapituły Znaku Misja Kampinos
Kolejną postacią, wspierającą działania Kapituły, którą chcielibyśmy zaprezentować jest Pani Anna Osowska-Rembecka.

Anna Osowska-Rembecka jest Pułkownikiem Służby Więziennej oraz doktorantką na Wydziale Zarządzania i Dowodzenia w Akademii Sztuki Wojennej. Wykonuje pracę publiczną jako kurator społeczny w VI Wydziale Rodzinnym i Nieletnich Sądu Rejonowego dla miasta st. Warszawy. 

Jest także wykładowcą w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie oraz w Pedagogium Wyższej Szkole Nauk Społecznych w Warszawie.

Jako działaczka społeczna nie przechodzi obojętnie obok tematów trudnych. Jest członkinią Rady Programowej Kongresu Kobiet oraz współautorką przewodników dotyczących przemocy w domu i w pracy. Aktywnie uczestniczy w działaniach mających na celu poprawę sytuacji kobiet oraz zwiększenia ich aktywności w życiu politycznym i społecznym.

Jej przebieg pracy zawodowej jest imponujący. W latach 2009-2016 pełniła obowiązki Dyrektora Okręgowej Służby Więziennej w Warszawie. Następnie zajmowała stanowisko Przewodniczącej Rady ds. Kobiet Służby Więziennej w latach 2010-2016 oraz Przewodniczącej Zespołu opiniodawczo-doradczego przy Pełnomocniku Rządu ds. Równego Traktowania „Kobiety w Służbach Mundurowych” (2015-2016).

Obecnie pracuje jako starszy specjalista w Biurze Dozoru Elektronicznego CZSW. Jest również ekspertem pierwszego kontaktu wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie w Fundacji Centrum Praw Kobiet oraz terapeutą środowiskowym w Centrum Rozwoju Twojego Potencjału TOGO w Warszawie.

Bardzo cieszy nas to, że Pani Anna Osowska-Rembecka będzie aktywnie uczestniczyć w pracach nad marką lokalną Misja Kampinos.
polityka cookies

copyright © Misja Kampinos 2017
projekt strony IRN Multimedia | oprogramowanie choruzy.pl