Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Więcej informacji Zgadzam się

Aktualności

2016-04-26
Inauguracja procesu tworzenia marki lokalnej

Stowarzyszenie „Między Wisłą a Kampinosem” rozpoczyna proces tworzenia marki lokalnej. W ciągu najbliższych dwóch lat zamierzamy zbudować unikatową markę naszego terenu wraz z wieloletnią strategią jej rozwoju. W ten sposób chcemy stworzyć nie tylko proste narzędzie promocji lokalnej, ale przede wszystkim efektywny instrument wsparcia rozwoju społecznego i gospodarczego. Marka lokalna ma być elementem stymulującym i integrującym rozwój m.in. usług turystycznych, rekreacyjnych i gastronomicznych, odwołując się do lokalnej tożsamości, dziedzictwa kulturowego i historycznego, miejscowych produktów kulinarnych, walorów krajobrazowych i przyrodniczych naszego terenu, a także potencjału związanego z bliskim sąsiedztwem Warszawy. Marka lokalna ma przynieść wymierne korzyści mieszkańcom tego terenu, przyczyniając się do wzrostu poziomu przedsiębiorczości, a także aktywności społecznej i postaw obywatelskich.
Serdecznie zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w konferencji inaugurującej proces tworzenia marki lokalnej obszaru Stowarzyszenia ,,Między Wisłą a Kampinosem’’, która odbędzie się w dniu 9 maja 2016 r. w Gościńcu Julinek w Lesznie (10:00-14:00). Podczas tego wydarzenia zaprezentujemy m.in. plan i harmonogram procesu tworzenia marki lokalnej, diagnozę społeczno-ekonomiczną obszaru Stowarzyszenia „Między Wisłą a Kampinosem” (bilans otwarcia i potencjał rozwojowy), jak również dobre praktyki tworzenia marki lokalnej w różnych regionach kraju.
  
NOTKI BIOGRAFICZNE PRELEGENTÓW
 
PAWEŁ BIAŁECKI - Prezes Zarządu Stowarzyszenia „Między Wisłą a Kampinosem”. Działacz organizacji pozarządowych zarówno o charakterze lokalnym jak i ogólnopolskim. Od 2010 r. Wicestarosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego. Z samorządem związany ponad 15 lat. Działał aktywnie zarówno w strukturach gminy jak i powiatu. W latach 2002 – 2006 był członkiem Zarządu PWZ, a w latach 2006 – 2010 sprawował funkcję Wicewójta gminy Kampinos. Był inicjatorem powstania kompleksu boisk przy Zespole Szkół Nr 1 i pierwszego Ogródka Jordanowskiego w Błoniu. Przyczynił się także do powstania świetlicy „Lipa” w Łazach. Od 2009 r. pełni funkcję wiceprezesa klubu HDK PCK Maksymilian w Kampinosie.  Wiceprezes Zarządu Rejonowego PCK.

PAWEŁ ZAJC - absolwent nauk politycznych oraz zarządzania w administracji publicznej. Ukończył studia podyplomowe w zakresie zarządzania organizacjami pozarządowymi a także w zakresie zarządzania w samorządzie terytorialnym. Autor prac i artykułów  dotyczących działalności Lokalnych Grup Działania. Trener, wykładowca, szkoleniowiec. Dyrektor Biura Stowarzyszenia „Między Wisłą a Kampinosem”.

MARCIN JÓŹKO - socjolog, analityk, konsultant, autor licznych raportów i opracowań, publicysta  i redaktor. W badaniach rynku i opinii publicznej od 1996 roku. Współpracował z największymi agencjami badawczymi na polskim rynku, a od 2001 prowadzi własną firmę Lokalne Badania Społeczne. Lider przeszło 1100 projektów badawczych, członek zespołów badawczych Pracowni Teorii Zmiany Społecznej oraz Centrum Badań Solidarności i Ruchów Społecznych w Instytucie Socjologii UW. Zainteresowania badawcze:  badania marketingowe, socjologia społeczności lokalnych, rozwój lokalny i regionalny, media, wspieranie przedsiębiorczości, rynek pracy, edukacja, samorząd terytorialny, demokracja lokalna, organizacje pozarządowe, partycypacja obywatelska, polityka społeczna, diagnozowanie i rozwiązywanie problemów społecznych. W latach 2005-2006 redaktor naczelny jednego z tygodników Orkla Press Polska.

KRZYSZTOF MARTYNIAK - socjolog, absolwent Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego oraz studiów doktoranckich na Uniwersytecie Warszawskim. Członek zespołu Pracowni Teorii Zmiany Społecznej oraz Centrum Badań Solidarności i Ruchów Społecznych w Instytucie Socjologii UW.  Specjalizuje się w analizach społecznych, ewaluacjach, badaniach polityk publicznych, socjologii miasta. Uczestnik i współautor wielu prestiżowych projektów badawczych. Wykładowca, szkoleniowiec, komentator zjawisk społecznych dla mediów ogólnopolskich i regionalnych. Ekspert i doradca ds. konsultacji społecznych,  a także tworzenia dokumentów strategicznych w JST. Pracował m.in. w Regionalnym Ośrodku EFS w Warszawie i Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim. Był streetworkerem, prowadził świetlicę środowiskową na warszawskiej Pradze. Prezes Zarządu Mazowieckiej Fundacji Rozwoju Innowacji oraz Fundacji Dźwigary Innowacji i Rozwoju. Od roku 2014 właściciel firmy EGO DIRECTION.

MAREK ROMANIEC - ekspert ds. marki lokalnej, tworzenia partnerstw lokalnych i współpracy wielosektorowej, współtwórca marki „Naszyjnik Północy”, wieloletni samorządowiec, przedsiębiorca, trener i działacz sektora pozarządowego. Obecnie prezes Fundacji „Naszyjnik Północy” i dyrektor biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Krajna Złotowska”. 
polityka cookies

copyright © Misja Kampinos 2017
projekt strony IRN Multimedia | oprogramowanie choruzy.pl