Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Więcej informacji Zgadzam się

Aktualności

2022-02-28
Radosław Rybicki - członek Kapituły Znaku Misja Kampinos
Ostatnim prezentowanym członkiem Kapituły Znaku marki lokalnej Misja Kampinos będzie Pan Radosław Rybicki, człowiek, którego przedstawiać nie trzeba, szczególnie tym, którzy zajmują się projektami unijnymi, ale my pokusimy się o przytoczenie kilku faktów z życia Pana Dyrektora.

Urodził się 18 października 1971 r. w Mławie, jest mężem i ojcem. W 1996 roku ukończył studia ekonomiczne w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, ponadto ukończył studia podyplomowe z zakresu Zarządzania Projektami, jest również menadżerem jakości i menadżerem publicznym.

Spośród wielu kursów i szkoleń, które ukończył wymienić można te z zakresu pozyskiwania i rozliczania środków pochodzących z UE, rachunkowości i zarządzania jakością czy kurs na członka rad nadzorczych spółek skarbu państwa.

Jak sam żartobliwie mówi o sobie w  Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego pracuje „od zawsze”. Przeszedł przez programy pomocowe, wdrażał  SPO-Rolnictwo, a potem PROW. Od 01 lutego 2007r. pełni funkcję Dyrektora Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego. Pełniąc to stanowisko odpowiada za zadania z zakresu rozwoju obszarów wiejskich, w tym:
  • za zmiany przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze oraz gruntów leśnych na cele nieleśne w projektach planów zagospodarowania przestrzennego gmin.
  • rozdysponowanie środków pochodzących z UE w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – zadania delegowane do samorządu województwa.
  • nabór wniosków o dofinansowanie, sprawdzanie formalne, merytoryczne, wnioski o płatność, kontrola i sprawozdawczość.
  • promocję żywności wsi obszarów wiejskich (obecnie Wiceprzewodniczący Komisji Żywności przy Związku Województw RP).

Równolegle pełnił również funkcje Asesora Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego.

W wolnych chwilach lubi odpoczynek na łonie natury oraz dobrą książkę i mocną czarną kawę, a przede wszystkim zabawy ze swoim psem.

Pan Radosław Rybicki od początku wspierał działania zmierzające do utworzenie marki Lokalnej Misja Kampinos, udzielając rad i wskazówek. Wyrazem tego wsparcia jest zgoda na udział w pracach Kapituły marki lokalnej Misja Kampinos za co jesteśmy bardzo wdzięcznipolityka cookies

copyright © Misja Kampinos 2017
projekt strony IRN Multimedia | oprogramowanie choruzy.pl