Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Więcej informacji Zgadzam się

Kontakt

Fundacja Misja Kampinos


ul. Gminna 6

05-152 Czosnów

NIP: 5311700506

REGON: 369635340

KRS: 0000721789

   fundacja@misjakampinos.pl 


Informacji udzielą również pracownicy biura Stowarzyszenia ,,Między Wisłą a Kampinosem"


ul. Gminna 6

05-152 Czosnów


tel. 22 794 04 88


  biuro@lgdkampinos.pl


Godziny pracy biura:poniedziałek – piątek od 8:00 do 16:00
 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja pod nazwą Misja Kampinos z siedzibą w miejscowości Czosnów, pod adresem: ul. Gminna 6, 05-152 Czosnów, wpisaną w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod numerem KRS: 0000721789, NIP: 5311700506,
  2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą do celów związanych z realizacją Programu marki lokalnej Misja Kampinos na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
  3. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres realizacji Programu marki lokalnej Misja Kampinos  oraz do momentu odwołania zgody, 
  4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące przy realizacji Programu marki lokalnej Misja Kampinos, 
  5. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
  6. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  7. podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej jednak niepodanie danych może skutkować niemożliwością uczestnictwa w Programie marki lokalnej Misja Kampinos.

polityka cookies

copyright © Misja Kampinos 2017
projekt strony IRN Multimedia | oprogramowanie choruzy.pl